Disclaimer

Ondanks dat Change to Comm veel zorg heeft besteed aan de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Change to Comm aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Niets van deze site mag op welke manier dan ook worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Change to Comm.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopien, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Change to Comm.

Merknamen

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Change to Comm. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.

Changeto Comm - Stel een vraag