Privacy statement

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je gegevens zoals omschreven in dit privacy statement. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om je aan te melden voor een evenement of om producten van AuditCase aan te kopen.

AuditCase legt jouw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht en de levering en verbetering van onze diensten. Jouw gegevens kunnen door AuditCase worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van AuditCase. 

Indien je hier bezwaar tegen hebt of uw gegevens wilt opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen kun je contact met ons opnemen. AuditCase verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage. Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt AuditCase geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt. Als je meer wilt weten over de betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kun je contact met ons opnemen.

Blijf op de hoogte van AuditCase
Neem vrijblijvend een CaseWare-ID of log in.